1. Lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp khi sử dụng máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp DONGA:

2. Công ty cổ phần máy và thiết bị TST tự hào hệ thống lọc nước R.O DONGA đạt Quy chuẩn nước uống trực tiếp của Bộ Y tế QCVN 6 - 1 2010/BYT: