Giới thiệu các dòng sản phẩm DONGA đang cung cấp trên thị trường

Máy lọc nước nóng lạnh cao cấp DONGA DAD-900

Máy lọc nước nóng lạnh công nghiệp DONGA DAD-3D/ 4D

Máy lọc nước nóng lạnh DONGA DAD-02 và DAD-03

Giới thiệu máy lọc nước uống học đường DONGA

Máy lọc nước Nóng Lạnh Ấm DONGA DAD 5001,DAD 5002

Máy đun nước nóng tự động DONGA DAB-30 / 30 / 50

Máy đun nước nóng tự động DAB-10G, DAB-20G, DAB-30G

Máy đun nước nóng tự động công suất lớn DAB-90 / 140 / 190